ApprovalBook


Schvaľovacia kniha

Schvaľujte dokumenty bez námahy, rýchlo, zdarma a odkiaľkoľvek v štyroch jednoduchých krokoch ONLINE alebo priamo z Vášho informačného systému pomocou Integrácie.Pozrite si video ako to funguje alebo si to priamo vyskúšajte.

Chcem si to vyskúšať


Prvý krok

Registrácia


Zaregistrujte si účet

Potvrďte registráciu cez email


Druhý krok

Prihlásenie sa


Zadajte prihlasovacie meno

Zadajte heslo


Tretí krok

Jednoduché prvotné nastavenie


Vytvorte schvaľovaciu schému

Vytvorte zoznam schvaľovateľov


Štvrtý krok

Schvaľovanie dokumentov


Vytvorte dokument

Naštartujte schvaľovací proces© 2018-2024