ApprovalBook


Pravidlá a podmienky používania


Approval Book je webová aplikácia, ktorá umožňuje schvaľovanie dokumentov na internete, prostredníctvom webových stránok v doméne approvalbook.sk a jej poddoménach (ďalej len "ApprovalBook").

Vstupom na ApprovalBook, prehliadaním alebo používaním bezvýhradne potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam a pravidlám používania ApprovalBook a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.

Právo na zmenu týchto podmienok alebo informáci uvedených na ApprovalBook je vyhradené.

Pokiaľ s nižšie uvedenými podmienkami nesúhlasíte, prosím opustite ApprovalBook.Schvaľovaný dokument

Schvaľovaný dokument predstavuje množinu údajov uložených v ApprovalBook (interné číslo dokumentu, externé čislo dokumentu, popis dokumentu, elektronický obraz dokumentu alebo dokumentov ako prílohy v podobe elektronického súboru typu txt, jpeg, jpg alebo pdf). Iné typy súborov ApprovalBook momentálne nepodporuje. Veľkosť jedného priloženého súboru je obmedzená na 5 000 000 KB .

Úloha

Úloha je posudzovacia činnosť, ktorej výsledkom je jej schválenie alebo zamietnutie.

Schvaľovateľ

Schvaľovateľ je používateľ ApprovalBook, ktorý prostredníctvom odkazu zaslaného na email posudzuje úlohu (schváli alebo zamietne) v súvislosti so schvaľovaným dokumentom v ApprovalBook.

Schvaľovacia schéma

Schvaľovacia schéma je užívateľom zadefinovaná postupnosť úloh pre schvaľovateľa alebo schvaľovateľov v ApprovalBook.

Schvaľovací proces

Schvaľovací proces je postupnosť úloh, vytvorených na základe schvaľovacej schémy priradenenej pre konkrétny dokument, ktoré je potrebné posúdiť schvaľovateľom alebo schvaľovateľmi v ApprovalBook. Zamietnutie úlohy schvaľovateľom spôsobí ukončenie celého schvaľovacieho procesu s výsledkom ZAMIETNUTÉ. Schválenie úlohy posunie úlohu ďalšiemu schvaľovateľovi v poradí. Ak bola schvaľovateľom schválená posledná úloha v poradí schvaľovací proces je ukončený s výsledkom SCHVÁLENÉ.

Registrátor

Registrátor je používateľ ApprovalBook, ktorý sa zaregistroval a verifikoval pomocou registračného a verifikacného formulára ApprovalBook. Vytvára a upravuje schvaľovacie schémy, vytvára schvaľované dokumenty a štartuje ich schvaľovacie procesy. Registrátor je notifikovaný emailom o ukončení schvaľovacieho procesu.

Časový limit na schválenie úlohy

Časový limit na schválenie úlohy je časový limit v hodinách pre schvaľovateľa, aby posúdil (schválil alebo zamietol) úlohu. Časový limit začína plynúť momentom odoslania notifikačného mailu schvaľovatelovi, ktorému ApprovalBook pridelil úlohu.

Pokiaľ bude tento limit prekročený, ApprovalBook automaticky takúto úlohu zamietne a ako dôvod uvedie vypršanie časového limitu na schválenie úlohy. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ApprovalBook ukončí schvaľovací proces prepojený s touto úlohou.

Časový limit archivácie ukončeného procesu

Časový limit archivácie ukončeného procesu je časový limit v hodinách, počas ktorého je pre registrátora ApprovalBook ukončený schvaľovací proces dostupný v ApprovalBook. Časový limit začína plynúť momentom odoslania notifikačného mailu o ukončení schvaľovacieho procesu registrátorovi.

Pokiaľ bude tento limit prekročený, ApprovalBook automaticky nenávratne vymaže schvaľovací proces vrátane úloh a schvaľovaného dokumentu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že takýto schvaľovací proces, úlohy ani schvaľovaný dokument nebude ďalej v ApprovalBook existovať.


Nevhodný obsah

Nevhodným obsahom sú akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne texty a materiály alebo iné texty a materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo texty a materiály s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.


Ochrana osobných údajov (GDPR)

Napriek tomu, že ApprovalBook potrebuje k svojej správnej funkčnosti iba veľmi málo osobných údajov, je ich ochrana pre ApprovalBook veľmi dôležitá. S ApprovalBook komunikujete výlučne cez zabezpečený hypertextový prenosový protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Naviac všetky osobné údaje, ktoré potrebujeme ukladáme do zabezpečených databáz a pred uložením ich zašifrujeme.

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v texte ďalej len GDPR.

Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb ApprovalBook aj príjemcovia zabezpečujúci prevádzku webhostingových služieb ApprovalBook (Websupport, s.r.o)

ApprovalBook neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje ako aj súhlas s ich spracúvaním poskytujete dobrovoľne. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o odvolanie súhlasu na adresu gdpr@approvalbook.sk.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva:
1. Požiadať o informáciu o tom, aké osobné údaje ApprovalBook spracováva.
2. Požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré ApprovalBook spracováva (v závislosti na type osobného údaju je možné, že ApprovalBook nebudete mocť ďalej používať).
3. Namietať spracúvanie svojich osobných údajov.
4. Požiadať o opravu osobných údajov.
5. Požiadať o údaje v štruktúrovanej podobe za účelom výkonu práva na prenosnosť osobných údajov.
6. Požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov (v závislosti na type osobného údaju je možné, že ApprovalBook nebudete mocť ďalej používať).Dostupnosť ApprovalBook

Tím ApprovalBook v rámci svojich možností neustále pracuje na tom, aby stránky ApprovalBook boli dostupné a použiteľné čo najširšej skupine návštevníkov.

Stránky sú vytvárané v súlade so štandardami medzinárodného konzorcia W3C a testované v rôznych internetových prehliadačoch.

Niektoré stránky potrebujú pre správne fungovanie zapnutú podporu jazyka JavaScript. ApprovalBook v súčasnosti možno bez známych problémov používať v majoritných prehliadačoch (Microsoft Internet Explorer 9.0+, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).


Cookies

ApprovalBook používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním ApprovalBook vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite ApprovalBook a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila.

Súbory cookie, ktoré používa ApprovalBook, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

ApprovalBook používa aj prepojenia na iné stránky tretích strán napr. facebook.com, na ktorých prehliadač može používať iné typy cookies ku ktorým ApprovalBook nemá prístup a nenesie za ich používanie zodpovednosť. Preto odporúčame prečítať si aj podmienky používania cookies aj na stránkach týchto tretích strán.

ApprovalBook používa prevažne dočasné cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým prehliadač nevypnete. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ApprovalBook ponecháva, závisí od typu súborov cookie.

Inštrukcie na zmenu nastavení cookies nájdete v nápovedách jednotlivých webových priehliadačov. V prípade ak používate ApprovalBook na rozličných zariadeniach je potrebné nastavenie vykonať na každom z nich.


Verzie

ApprovalBook v súčasnosti pre bežné používanie podporuje iba verziu FREE, ktorá je bezplatná. Ostatné, avšak už komerčné verzie (STANDARD, PREMIUM) ApprovalBook budú uvedené do bežného používania v najbližšom čase.

Vlastnosti jednotlivých verzií a ich obmedzení sú uvedené nižšie.


 • FREE
 • Časový limit na schválenie úlohy
  24 hod
 • Časový limit archvivácie ukončeného procesu
  168 hod
 • Počet príloh
  2 ks
 • Počet schvaľovacích schém
  4 ks
 • zdarma© 2018-2023