COVID-19 - SVET AKTUÁLNA SITUÁCIA
Animácie vývoja COVID-19
COVID-19 - SLOVENSKO AKTUÁLNA SITUÁCIA
TIPY A TRIKY:

Na počítači

Mapy: Umiestnite kurzor myši nad oblasť pre zobrazenie doplňujúcich informácií. Kliknite na oblasť a opätovne kliknite na názov oblasti pre ešte viac informácií.

Grafy: Umiestnite kurzor myši nad niektorú časť grafu pre zobrazenie doplňujúcich informácií.

Na mobile alebo tablete

Mapy: Ťuknite prstom na oblasť pre zobrazenie doplňujúcich informácií. Opätovne ťuknite prstom na názov oblasti pre ešte viac informácií.

Grafy: Ťuknite prstom na niektorú časť grafu pre zobrazenie doplňujúcich informácií.

Poradie okresov
Poradie krajov
Načítavanie dát (aktualizácia dát každý deň okolo 11:10)...
COVID-19 - SLOVENSKO ŠÍRENIE - MEDZITÝŽDENNÁ ZMENA INCIDENCIE
Situácia podľa PCR a AG testov spolu
OČKOVANIE PROTI COVID-19
Prehľad očkovania proti COVID-19
POUŽITÉ ZDROJE:

Metodika vyhodnocovania: databezpatosu.sk

Výsledky RT-PCR testov: korona.gov.sk, covid-19.nczisk.sk/sk

Hospitalizácie a stavy v nemocniciach: korona.gov.sk, covid-19.nczisk.sk/sk, github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data

Územné jednotky a mapy: slovak.statistics.sk, sk.wikipedia.org, datawrapper.de

Grafy a mapové podklady: developers.google.com/chart, datawrapper.de, geoportal.sk

Očkovanie vo svete: github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data

Aktualizácie dát: Výsledky RT-PCR testov, Hospitalizácie a stavy v nemocniciach každý deň 11:00-12:00, Očkovanie vo svete každé 4 hodiny